Site Rengi

En Sık Sorulan Özel Güvenlik Soruları

Anasayfa » En Sık Sorulan Özel Güvenlik Soruları

1) Toplu kuvvet olarak müdahale edilen olaylarda zor kullanmanın derecesini MÜDAHALE EDEN KUVVETİN AMİRİ  tayin eder.

2) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda özel güvenlik görevlisinin el koyma işlemi ve zapt etme yetkisi EMANETE ALMA olarak tanımlamıştır.

3) Özel güvenlik görevlisi görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları GENEL KOLLUĞA bildirmekle zorunludur.

4) Anayasamız madde 17/3’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” diyerek KİŞİ DOKUNULMAZLIĞINI güvence altına almıştır.

5) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten UZAKLAŞTIRAMAZLAR.

6) Adli aramaya karar verme yetkisi HAKİMİNDİR.

7) Özel güvenlik görevlisi, Türk Ceza Kanunu uygulamasında MEMUR (KAMU GÖREVLİSİ) olarak değerlendirilir.

8) Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri VALİLİĞE – 15 GÜN içinde bildirilir.

9) Özel güvenlik görevlileri yetkilerini ; görev alanında, görev süresince, suçüstü halinde, kimlik kartı yakaya takılı olduğunda kullanabilirler.

10) Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı İŞ MAHKEMESİNE başvurabilir.

11) ADLİ ARAMANIN AMAÇLARI ; suça ait iz, delil bulmak, suç failini yakalamaktır.

12) 5188 sayılı yasa ile 2495 sayılı  kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

13) Özel güvenlik görevlisi suç şüphesi gerekçesiyle; otolarda arama, üst arama, eşya arama yapabilir. Ev ve işyerinde arama YAPAMAZ.

14) Suçun unsurları; MADDİ-MANEVİ-KANUNİLİK’tir.

15) Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartlarını VALİLİK verir.

16) Temel hak ve hürriyetler ; ANCAK KANUNLA SINIRLANDIRILABİLİR.

17) Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırsa; suça el koyar, suçun devamını engeller, sanığı yakalar, olay yeri ve delilleri korurlar.

18) Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına EL KOYMA denir.

19) Yabancı bir özel güvenlik şirketinin ülkemizde güvenlik hizmeti verebilmesi için MÜTEKABİLİYETİN (KARŞILIKLILIĞIN) VARLIĞI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SORULUR.

20) Özel güvenlik komisyon toplantısına; vali yardımcısı, il emniyet, il jandarma, ticaret, sanayi odası temsilcileri, talep eden kişi KATILIR. İl milli eğitim müdürlüğü, esnaf odası, İçişleri Bakanlığı, MGK temsilcisi, C.Savcısı, Meteoroloji Müdürü vb. KATILMAZ.

21) Özel güvenlik komisyonunda kararlar OY ÇOKLUĞU İLE ALINIR.

22) Özel güvenlik hizmeti, niteliği bakımından uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa valiliklerce GENELKURMAY BAŞKANLIĞININ görüşü alınır.

23) Toplantı, konser gibi etkinliklerle para ve değerli eşya nakli gibi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni VALİ tarafından  resen (doğrudan) verilir.

24) Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar DEVİR TESLİM VE RAPOR DEFTERİNE imza karşılığı devir teslim edilir.

25) Şüphelinin üzerinde bulduğu ve taşınması yasak olan bıçağı alan ve işlem yapmadan şüpheliyi de bırakan ÖGG GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA suçunu işlemiştir.

26) Özel güvenlik görevlileri görev alanı ve süresi içerisinde sadece KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİNDE çalıştırılmalıdır.

27) Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince tazminat ödenir.

28) Özel güvenlik görevlilerinin ağırlıklı olarak görevleri ÖNLEYİCİ görevlerdir.

29) Görev alanında işlenen bir suçun delillerini muhafaza eden ÖGG, ADLİ GÖREV yapmıştır.

30) Suçüstü halinde HERKESİN yakalama yetkisi vardır.

31) ÖGG’nin kişileri detektörle araması, eşyalarını X-ray cihazından geçirmesi ÖNLEYİCİ ARAMADIR.

32) ÖGG tarafından teknik takip, parmak izi-fotoğraf alma, kimlik tespiti, tutuklama, göz altına alma, elle arama YAPILAMAZ.

33) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA suçunu işlemiştir.

34) İLÇE sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri KAYMAKAM’dır.

35) Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU tarafından belirlenir.

36) Hukuka aykırı arama SUÇTUR ve ele geçirilenler MUHAKEMEDE KULLANILAMAZ.

37) Özel güvenlik görevlisi ÖNLEYİCİ KOLLUK hizmetleri bakımından MÜLKİ AMİRE bağlıdır.

38) Henüz işlenmiş ya da işlenmekte olan suça MEŞHUT SUÇ (veya SUÇÜSTÜ) denir.

39) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya YETKİLİ GENEL KOLLUĞA teslim edilir.

40) İş yeri ve konut araması, ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ,
Yakalama, KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ,
Zor kullanma, VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜ,
El koyma, MÜLKİYET VE ZİLYETLİK HAKKINI sınırlar.

41) Yapılması istenilen hizmetin söz ve yazı ile ifadesine EMİR denir.

42) Havalimanı ve havaalanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri alan dersleri ile birlikte UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ DERSİNİ almak zorundadırlar.

43) Zor kullanma unsurları; ZORUNLULUK – DENGE – KANUNİLİK’tir.

44) Ülkenin genel asayiş ve güvenliğinden İÇİŞLERİ BAKANI sorumludur.

  • GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI

1) Kullanım amacı; geçiş yapan kişilerin EL BAGAJLARININ kontrolünü yapmak olan X-Ray cihazı daha çok HAVALİMANLARINDA kullanılır. X-ray cihazı CANLI KONTROLÜNDE KULLANILMAZ.

2) Kapalı devre televizyon sisteminde kameranın netlik ayarı kamera lensinin focus (NETLİK), iris (IŞIK) zoom  ayarı ile yapılır.

3) Metal detektörlerin çalışma prensibi; MANYETİK ALAN esasına göredir.

4) El tipi detektörlerle kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri METALLE karşılaştıklarında SESLİ veya IŞIKLI sinyal vermeleridir.

5) Film dozimetre X-RAY CİHAZI İLE BİRLİKTE KULLANILIR ve cihazı kullanan kişinin almış olduğu DOZ MİKTARINI gösterir.

6) Ülkemizde X-ray cihazlarının ve dozimetrelerin ölçüm ve kontrolleri, TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU tarafından sertifikalandırılır.

7) EDS (Explosive Detection System) sistemi; patlayıcı maddelerin taranmasında kullanılan bir çeşit  PATLAYICI TARAMA SİSTEMİDİR.

8) El tipi metal detektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol ; BAYAN GÖREVLİ TARAFINDAN – ETEK ÜZERİNDEN yapılır.

9) Kişilere ait değişmeyen özellikleri okuyabilen sistemlere “BİYOMETRİK SİSTEMLER” denir.

10) İstenilen bir bölgenin görüntüsünü video sinyaline çevirerek monitöre aktaran CCTV sistemindeki cihaz KAMERA’dır.

11) İstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtlarda inceleme yapabilmek için KAPALI DEVRE TELEVİZYON SİSTEMLERİ (CCTV) kullanılınır.

12) Yan yana çalıştırılan kapı tipi detektörler arasında en az 50 CM. mesafe olmalıdır.

13) Metal detektörlerin ayarlanmasına KALİBRASYON adı verilir.

14) X-Ray cihazından geçen malzemelerin ekran üzerindeki renkleri ;
Açık yeşil (yoğunluğu az olan maddeler)
Mavi (metal maddeler)
Sütlü kahve, turuncu (organik maddeler) (Plastik patlayıcılar da organik maddedir)

15) Onaylanmış bir giriş veya çıkış işleminde sadece bir şahsın geçişine izin veren sistem TURNİKE’dir.

16) X-Ray cihazının hareketli kısmına KONVEYÖR denir.

17) Hareketli kameraların özelliklerinden olan Tilt-Pan kamerayı; SAĞA-SOLA, AŞAĞI-YUKARI hareket ettirir.

  • TEMEL İLKYARDIM

1) Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, yaralıyı hayata döndürmek veya durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla eldeki imkanlarla yapılan müdahaleye İLK YARDIM denir.

2) Vücudun en küçük canlı birimine HÜCRE denir.

3) Vücuttaki canlılık faaliyetini yerine getirmek için genellikle aynı yapı ve görevdeki hücre topluluğuna DOKU denir.

4) Kazazedeye ilk yardım “KAZA YERİNDE” uygulanır.

5) SUNİ SOLUNUM : Solunumu durmuş olan kimseye dışarıdan hava takviye etmektir.

6) Karbon monoksit zehirlenmelerinde hastada “TENDE BRONZLAŞMA” şeklinde belirti gözlenir.

7) Donmaya maruz kalan hastaya ilk yardım olarak VÜCUT SICAKLIĞI YAVAŞ YAVAŞ YÜKSELTİLİR.

8) En etkili suni solunum yöntemi ; AĞIZDAN AĞZA uygulanandır.

9) Kedi, köpek vb. hayvan ısırıklarında ilk yardım olarak SABUNLU SU İLE YIKANMALIDIR.

10) Kemik ve eklemi etkilemeyen ancak bağ ve destek dokunun zorlanması, yırtılması, kopması ile sonuçlanan durum BURKULMA’dır.

11) Geçici ve doğru kanama durdurma yöntemi KANAYAN BÖLGEYE TEMİZ BİR BEZ İLE BASINÇ UYGULAMAKTIR.

12) Suni solunuma “TIBBİ YARDIM GELENE KADAR” devam edilir.

13) Kalbin her kasılmasında, atardamarlar içine atılan kanın atardamarları genişletip boşaltması sonucu duyulan ritmik vuruşlara NABIZ denir.

14) Bak-hisset-dinle yöntemi ile hastada SOLUNUM OLUP OLMADIĞI tespit edilir.

15) İlk yardımın öncelikli amacı YAŞAMSAL FONKSİYONLARIN sürdürülmesini sağlamaktır.

16) KÜÇÜK DOLAŞIM; kanın kalpten akciğerlere ulaştırılmasıdır.

17) Şah damarından 5 saniyeden daha fazla nabız alınamadığında ilk akla gelmesi gereken KALBİN DURMUŞ OLDUĞUDUR.

18) Beyne giden kan akışının azalması sonucu KISA SÜRELİ, YÜZEYSEL, GEÇİCİ bilinç kaybına BAYILMA denir.

  • GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER

1. Emniyet Teşkilatı Kanununa göre memleketin genel emniyet ve asayiş işlerinden İçişleri Bakanı sorumludur. Genel kolluk kuvvetleri olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emniyet ve asayiş hizmetleri bakımından İçişleri Bakanına bağlıdır.

2. İl İdaresi Kanununa göre; vali ve kaymakamlar il ve ilçe sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması ve güvenliğin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve bozulan kamu düzeninin yeniden kurulması için gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamak konusunda tam yetkilidir.

3. Vali, il ve ilçe sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.

4. Emniyet Teşkilatı Kanununa göre kolluk teşkilatı; “genel kolluk” ve “özel kolluk” olmak üzere ikiyi ayrılır.

5. Genel kolluk; ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan; polis, jandarma ve sahil güvenlikten oluşur. Polis;  belediye sınırları içerisinde, jandarma; belediye sınırları dışında kalan ve henüz polis teşkilatı olmayan yerlerde, sahil güvenlik; deniz, liman ve karasularımızda kamu düzeninin sağlanması ve korunması konusunda görevli ve yetkilidir.

6. Yardımcı kolluk; asıl kolluk görevlilerinin bulunmadığı zaman, bizzat görevli olan ve asıl kolluk görevlilerinin görev ve yetkilerini kullanan kişilerdir. Örneğin; çarşı ve mahalle bekçileri, kolluk yetkisi kullanan gemi kaptanları vb.

7. Özel kolluk; genel kolluk dışında kalan ve ancak belirli bazı kolluk görevli için özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan kolluktur. Örneğin; çiftçi malları koruma kolluğu, köy korucuları ve köy bekçileri, orman kolluğu, belediye kolluğu vb.

8. Özel güvenlik “ÖZEL KOLLUK DEĞİLDİR”. Sivil kolluk olarak tanımlanabilir.

9. Özel güvenliğin görev ve sorumluluk alanı; esasen genel kolluğun sorumluluğunda bulunan ve komisyon tarafından sınırları belirlenmiş alandır. Özel güvenlik görevlileri 5188 S.Kanunun 7.maddesinde sayılan yetkilerini sadece görevli oldukları sürede ve görev alanlarında kullanabilirler.

10. Özel güvenlik görevlileri; silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. Ancak zorunlu hallerde, görev alanı komisyon kararıyla genişletilebilir. Ayrıca güzergâh ifade eden durumlarda; güzergâh boyu görev alanı sayılır.

11. Genel kolluk ve özel güvenlik arasında; görev alanı, yetki ve bağlı olunan makam açısından fark vardır. Genel kolluk kuvvetleri görev alanı esasına göre ülke genelinde görev yapar. Özel güvenlik ise sadece komisyon tarafından sınırları belirlenerek özel güvenlik izni verilmiş olan alanda görev yapar.

12. Bakanlık ve valilikler; kanun ve yönetmelik gereklerine uyulup uyulmadığı konusunu tespit amacıyla özel güvenlik şirketlerini, birimlerini, eğitim kurumlarını her zaman denetleyebilir. İçişleri Bakanlığının konu ile ilgili genelgesi gereğince; yılda en az bir defa ve gerek duyuldukça her zaman, sorumluluk bölgesi esasına göre polis ve jandarma tarafından ayrı ayrı denetleme yapılabilir.

13. Genel kolluk faaliyetleri kamu hizmetidir. Kamu hizmetinin özellikleri; süreklilik ve düzenlilik – tarafsızlık ve eşitlik – değişkenlik – bedelsizlik olarak sıralanabilir.

14. 5188 Sayılı Kanunda belirtilen şekilde özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk emrine girmesini gerektiren şartlar oluştuğunda; özel güvenlik görevlileri genel kolluk mensuplarının hizmete ilişkin, hukuka uygun ve konusu suç teşkil etmeyen yani kanuna uygun emirlerini yerine getirmek zorundadır.

  • YANGIN BİLGİSİ

1) Yanma olayının gerçekleşmesi için ortamda; yanıcı madde, ısı, oksijen bulunmalı ve aralarında kimyasal reaksiyon olmalıdır.  Yangın; kontrolden çıkmış yanma olayıdır.

2) Yanma Çeşitleri : Yavaş yanma, hızlı yanma, parlama ve patlama şeklinde yanma ve kendi kendine yanmadır.

3) Yanıcı maddeler ; KATILAR (A sınıfı), SIVILAR (B sınıfı) , GAZLAR (C sınıfı)’dır.

4) Sıvı (akaryakıt) yangınlarında en fazla kullanılan söndürücü madde KÖPÜK’tür.

5) Kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde BENZİN’dir.

6) Orman yangınlarının çeşitleri ÖRTÜ – GÖVDE – TEPE’dir.

7) Yangın söndürmede, yangının oksijenle temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla kullanılan yöntem BOĞMA’dır. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır.

8) Bilgi işlem merkezleri, elektronik cihazlar, laboratuarlar, telekomünikasyon merkezleri, film depoları, stüdyolar vb. yerlerin yangınlarında HALOKARBONLAR söndürücü olarak kullanılır.

9) Yangının oluşum safhaları ; KOKU – DUMAN – ALEV’dir.

ETKİLİ İLETİŞİM

1) Kişiler arasındaki fiziki mesafelerin iletişim yönünden anlamları ;
Mahrem alan (0-35 cm. Aile bireyleri, eş-sevgili, çok yakınlar girebilir)
Kişisel alan (40-80 cm. birbirini tanıyan arkadaş kabul eden kişiler girebilir)
Sosyal alan (80 cm- 2 m. Resmi ilişkilerin sürdürüldüğü bölge)
Genel alan (2 metreden başlayarak uzayan alan)

2) Çok sayıda izleyiciye ulaşan gazeteler, dergiler, televizyon, radyo, sinema KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI’dır.

3) İş yaşamında iletişim, YETİŞKİN / YETİŞKİN ego (benlik) türleri arasında olmalıdır.

4) En etkili iletişim kanalı BEDEN DİLİ’dir.

5) Personelin kendi aralarında iletişim kurmaları ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM’dir.

6) Kişinin kendini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına EMPATİ denir. Empatide ANLAMA, sempatide HAK VERME ön plandadır.

7) Örgüt içinde en fazla; ROL ÇATIŞMALARI ve AST-ÜST İLİŞKİLERİ çatışmalarına rastlanır.

8) Tek yönlü bilgi iletimine ENFORMASYON da denir.

9) Baş, el, kol, ayak ve bedenin kullanımına JEST denir.

10) Bir kişi veya kurumun diğer kişi veya kurumların zihninde isteyerek ya da istemeyerek bırakmış olduğu fikir, anlayış ve değerlere İMAJ denir.

11) Kişilere, objelere, organlara ve ruhsal yapıya uygulanan baskı, güç ve zorlama olgusuna STRES denir.

12) En iyi sonuç veren soru tekniği AÇIK UÇLU soru sormaktır.

13) Başarılı olan personele takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni PERSONELİ MOTİVE ETMEK içindir.

14) “Organizmayı davranışta bulunmaya iten güç” MOTİVASYON’un tanımıdır.

15) Bireyin AYNI ANDA, FARKLI ŞEYLERE İHTİYAÇ duyması KİŞİ İÇİ ÇATIŞMAYA örnek gösterilebilir.

  • KALABALIK YÖNETİMİ

1) Birbirinden habersiz olarak, düzensiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak bir araya gelmeleriyle meydana çıkan insan topluluğuna KALABALIK denir.

2) İnsanlarda emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere PANİK denir.

3) Yasa dışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanlara PROVOKATÖR denir.

4) İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine DAVRANIŞ denir.

5) Sinemaya film izlemek için gelenler; ORGANİZE – PASİF,
Pazar yerindeki kalabalık; ORGANİZE OLMAYAN – PASİF,
Bir gösteri yürüyüşünde etrafa zarar veren, taşkınlık yapan kalabalık; ORGANİZE – AKTİF
Tecavüzcü yada kapkaççıyı linç etmeye kalkışan kalabalık; ORGANİZE OLMAYAN – AKTİF kalabalıktır.

6) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye GRUP denir.

7) Göz altına alınacak bir topluluğu çevirmek için ÇEMBER DÜZENİ kullanılır.

8) Açık alanlardaki toplantı ve gösteri yürüyüşleri en erken, GÜNEŞİN DOĞUŞUNDA BAŞLAYIP en geç GÜNEŞİN BATIŞINDAN BİR SAAT ÖNCE sona ermelidir.

9) Cop şahısların BAŞINA vurulmamalıdır ve yaralamaktan ziyade şahısları ETKİSİZ hale getirmek için kullanılmalıdır.

10) Havada küçük zerreler halinde kalan ve buharlaşmayan katı ya da sıvı haldeki göz yaşartıcı maddelere AEROSOL denir.

11) İnsanlara belirli bir düşünceyi, fikri, inancı davranış biçimini benimsetme faaliyetine PROPAGANDA denir.

12) Güvenlik görevlisinin kendisine hamle yapabilecek kişiye tepki verebilmesi bakımından yeterli zaman kazanabilmesi için kişi ile kendisi arasında bıraktığı yaklaşık 2 metrenin üzerindeki tampon bölgeye TEPKİSEL bölge  , 2 metreden az olan bölgeye TEHLİKE bölgesi denir.

13) Göz yaşartıcı kimyasal maddelerin yayılma yolları ;
Yanma ile yayılma
Patlama ile yayılma
Aerosol ile yayılma
Sisleme ile yayılma

  • KİŞİ KORUMA

1) Terörist eylemin safhaları ; hedef seçimi – bilgi toplama – plan – saldırı – kaçıştır.

2) Koruma organizasyonu ile ilerlenirken VİP’in yönü saat yöntemi ile daima 12.00’Yİ GÖSTERİR.

3) Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde MAKAM ARACININ ÖN SAĞ KOLTUĞUNA oturur.

4) Yakın koruma ekibi İÇ ÇEMBER’de, hakim yerlere yerleştirilmiş keskin nişancılar DIŞ ÇEMBER’de bulunur.

5) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık, riskli yerlere BOĞMA NOKTASI denir. Trafikte yavaşlamak zorunda kalınan; hemzemin geçitler, virajlar, kavşaklar vb. her yer boğma noktası olabilir. Hız yapmaya müsait yollar, boğma noktası değildir.

6) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara karşı hasar vermek veya üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere SABOTAJ denir.

7) Makam ve takip arabası veya konvoy ziyaret edilecek yere yakınlaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren ÖNCÜ KORUMA’dır.

8) Yaya koruma esnasında saat 09.00 istikametinden saldırı gelmesi durumunda, koruma personeli korunan kişiyi 03.00 yönüne (TAM TERSİ) istikamete kaçırmalıdır.

9) Korunan kişinin bedensel bütünlüğüne yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan tedbirlere KİŞİSEL FİZİKİ GÜVENLİK denir.

10) Koruma görevlisi sayısına göre bir kişiye düşen koruma açıları :
60 derece (7 kişi ile koruma)
72 derece (6 kişi ile koruma)
90 derece (5 kişi ile koruma)
120 derece (3 veya 4 kişi ile koruma)
180 derece (2 kişi ile koruma)
360 derece (1 kişi ile koruma aynı zamanda “refakat koruması” olarak da adlandırılabilir.

11) Öncü istihbarat çalışmasının amacı; VIP’in GİDECEĞİ YER ve GÜZERGÂH üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik RİSKİ ortadan kaldırmak veya MİNİMUMA indirmektir.

12) Koruma görevinde tehlike anında yapılması gerekenler sırası ile : SOĞUKKANLI OL – BAĞIR – KAPLA – KAÇIR.

13) Koruma şekilleri, korunan kişinin TEHDİT SEVİYESİNE göre belirlenmektedir.

  • UYUŞTURUCU MADDELER

1) Aynı etkiyi elde etmek için daha fazla miktarda madde alınmaya başlanmasına TOLERANS denir.

2) Esrar, DİŞİ HİNT KENEVİRİ bitkisinden elde edilir.

3) Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sorunlara YOKSUNLUK denir.

4) MORFİN – KODEİN – EROİN, Afyon’un türevleridir.

5) Tıpta ve eczacılıkta kullanılan uyuşturucu maddeler kapsamına giren maddeler KIRMIZI ve YEŞİL REÇETE ile hastalara verilir.

6) Uyuşturucu madde ile mücadele yollarından en etkili yöntem EĞİTİM’dir.

7) Haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ tarafından yürütülür.

8) Organize kaçakçılık olaylarında sanık adedi en az 2’dir ve uyuşturucu kaçakçılığı ORGANİZE SUÇ’tur.

9) Ülkemizde kenevir ekimi lisanslı ve kontrollü olarak TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI’nın gözetiminde gerçekleştirilir.

  • GÜVENLİK TEDBİRLERİ

1) Genel emniyeti korumak, suçları olmadan evvel önlemek veya yapıldıktan sonra takip etmek ve lüzumunda halka yardımda bulunmak üzere görev bölgesine çıkarılan ve dolaşarak vazife gören görevlilere DEVRİYE denir.

2) Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine NOT ALMA denir.

3) Birbiri ardınca sürekli çalınan düdük sesleri; İMDAT istenildiğini  ifade eder.

4) Kısa kısa üç düdük sesi ; GELİYORUM (davete olumlu cevap) anlamına gelir.

5) İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan arama ADLİ AMAÇLI aramadır.

6) Herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak bildirilmesine RAPOR denir.

7) Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali ; BAŞLIK – GİRİŞ – GELİŞME – SONUÇ – TARİH VE İMZA’dır.

8) Eşkâl tanımında KİŞİNİN DEĞİŞTİRİLEMEYEN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ diğer özelliklerinden göre daha önemlidir.

9) Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar ŞARJÖRSÜZ olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, İMZA karşılığı teslim edilir.

10) Özel güvenlik görevlisinin emanete aldığı eşyayı sahibine veya kolluk kuvvetine teslim ederken tanzim ettiği tutanağa TESLİM –TESELLÜM TUTANAĞI denir.

11) Şüpheli bir paket, poşet vs. olarak tespit edilen olayda ilk yapılması gereken “Etraftaki insanları olay yerinden uzaklaştırıp çevre emniyetini aldıktan sonra ilgili kolluk kuvvetlerine haber vermek”tir.

12) Olay yerinin korunması işleminin süresi OLAY YERİ İNCELEME İŞLEMLERİ TAMAMLANANA kadardır.

13) Meydana gelen bir olayın resmi ilk görgü tanığı İLK EKİP’tir.

  • ETKİLİ İLETİŞİM

1) İnsanların aynı asansördeyken birbirlerinin yüzlerine bakmamaları, beden dili açısından nasıl değerlendirilir?
a) Mahrem alan ihlali
b) Sosyal alan ihlali
c) Genel alanın ihlali
d) Hepsi
e) Hiçbiri

2) Düşüncenin ya da ahlâkın gelişmesinde, insanın tümüyle kendisine odaklaştığı aşama olarak tanımlanan hangisidir?
a) Alınganlık
b) Kararsızlık
c) Ben merkezcilik
d) Duyarsızlık
e) Hiçbiri

3) Çok sayıda izleyiciye ulaşan gazeteler, dergiler, televizyon, radyo, sinema nasıl bir iletişim türüdür?
a) Kitle iletişimi
b) Kişiler arası iletişim
c) Kişi içi iletişim
d) Örgüt içi iletişim
e) Hepsi

4) Alıcının mesajı alarak değerlendirdiğini ve yorumladığı gösteren, alıcının bunun ardından kaynağa yanıt vermesine ne denir?
a) Kanal
b) Ortam
c) İletişim
d) Geribildirim
e) Hiçbiri

5) İş yaşamında iletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?
a) Ebeveyn / yetişkin
b) Ebeveyn / çocuk
c) Yetişkin /yetişkin
d) Yetişkin / çocuk
e) Ebeveyn / ebeveyn

6) En etkili iletişim kanalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beden dili
b) İmaj
c) Olumlu kelimeler
d) Olumsuz kelimeler
e) Ses tonu

7) Personelin kendi aralarında iletişim kurmaları hangi iletişim türü içerisinde yer almaktadır?
a) Örgüt içi iletişim
b) Kişi içi iletişim
c) Toplum içi iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Kişiler arası iletişim

8) Kişinin kendini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Etkin dinleme
b) Teselli etme
c) Sempati
d) Empati
e) Telepati

9) Aşağıdakilerden hangisi “hayır” diyememe nedeni değildir?
a) Yanlış anlaşılma
b) Kendine güvenmeme
c) İlişkilerin bozulma olasılığı
d) Karşımızdakini kaybetme korkusu
e) Kendine aşırı güven

10) Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerindendir?
a) Yatay iletişim
b) Dikey iletişim
c) Sosyal iletişim
d) Çift yönlü iletişim
e) Çapraz iletişim   (paralel, çapraz, örtülü)

11) Örgüt içinde en fazla rastlanılan çatışmalar …………… ve ……………… çatışmalarıdır.
a) Rol çatışmaları ve ast-üst ilişkileri
b) Otorite hiyerarşisi ve ortak amaç
c) Örgüt ve iş bölümü
d) İnsan faaliyetleri ve koordinasyon
e) Amir ve algılama

12) Empati ve sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
a) Empatide duygular önemli değildir
b) Sempatide düşünceler önemlidir
c) Aralarında hiçbir fark yoktur
d) Empatide anlama, sempatide ise hak verme ön plandadır
e) Empati yandaş olmaktır

13) Enformasyon nedir?
a) Tek yönlü bilgi iletimi
b) İletim türü
c) Kararsızlık
d) İletişimin temel becerisi
e) Sözlü iletişim

14) “Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılması” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Etkileşim
b) Öğretim
c) Öğrenim
d) İletim
e) İletişim

15) Aşağıdakilerden hangisi “hayır” deme taktiklerinden değildir?
a) Başka bir seçenek önermek
b) Acele etmeyip sabırlı olmak
c) Baskı altında eğilmemek
d) Açık bir şekilde karşınızdakini önemsemeyerek ifade etmek
e) Neden hayır dediğinizi açıklamak

16) Topluma açık yerlerde birbirini tanımayan insanların korumaya özen gösterdikleri alan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal alan
b) Genel alan
c) Mahrem alan
d) Kişisel alan
e) Fiziksel alan

17) Aşağıdaki davranışlardan hangisi “etkin dinleme” durumunda yapılmamalıdır?
a) Konuşan kişinin gözlerine bakmak
b) Konuşanı cesaretlendirmek
c) Karşımızdakini yargılamak
d) Ne söylediğini anlamaya çalışmak
e) Başka şeyler düşünmemek

18) Aşağıdakilerden hangisi etkin iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
a) Kararsızlık
b) Ben merkezcilik
c) Alınganlık
d) Dürüstlük
e) Duyarsızlık

19) İş ve sosyal yaşamda aşağıdakilerden hangisi önemli değildir?
a) Saygı görmek
b) Güvenilirlik
c) Dürüstlük
d) Esneklik ve özerklik
e) Sempati

20) Baş, el, kol, ayak ve bedenin kullanımına ne ad verilir?
a) Mimik
b) Jest
c) Yakınlık
d) Sözlü iletişim
e) Postür

21) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin ögeleri arasında değildir?
a) Gönderici (Kaynak)
b) İleti
c) Alıcı (hedef)
d) İşletici
e) Kanal

22) Bir kişi veya kurumun diğer kişi veya kurumların zihninde isteyerek ya da istemeyerek bırakmış olduğu fikir, anlayış ve değerlere ne denir?
a) Estetik
b) Jest
c) Mimik
d) İmaj
e) Sempati

23) Aşağıdakilerden hangisi stresin davranışsal belirtilerinden değildir?
a) Uyuma isteği
b) Uykusuzluk
c) İştahsızlık
d) Mide bulantısı (bedensel)
e) İştahlılık

24) Kişilere, objelere, organlara ve ruhsal yapıya uygulanan baskı, güç ve zorlama olgusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Depresyon
b) Mobbing
c) Kaygı
d) Stres
e) Panik

25) En iyi sonuç veren soru tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Açık uçlu soru sormak
b) Kapalı uçlu soru sormak
c) Soru sorarken bağırmak
d) İmalı soru sormak
e) İğneleyici soru sormak

26) Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri yada saldırı olup olmadığı araştırmak hangi dinleme biçiminde olur?
a) Savunmacı dinleme
b) Nezaketen dinleme
c) Yaltaklanmacı dinleme
d) Denetçi dinleme
e) Seçerek dinleme

27) İletişim esnasında ayakların bacak bacak üstüne atılması aşağıdakilerden hangisinin ifadesidir?
a) Açıklığın
b) Kapalılığın (iletişime kapalılığın)
c) İlginin
d) İlgisizliğin
e) Samimiyetin

28) Aşağıdakilerden hangisi iş stresiyle başa çıkma yöntemlerinden değildir?
a) Sıkıntı olduğunda paylaşma
b) Pozitif olma
c) İşi bırakma
d) Hayır demeyi öğrenme
e) İşini planlı ve severek yapma

29) Başarılı olan personele takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
a) Personeli mutlu etme
b) Yasal bir zorunluluğa uyma
c) Personeli motive etme
d) Personelin başarılarını ölçme
e) Başarılı personeli belirleme

30) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin özelliklerinden biridir?
a) Yüz yüze iletişimdir
b) Çift yönlü olma zorunluluğu vardır
c) Tek yönlü iletim olarak kalabilir
d) Ulaşılabilecek insan sayısı sınırlıdır
e) Karşılıklı iletişim vardır

GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI

Özel Güvenlik sınavlarında Güvenlik Sistem ve Cihazları dersinden sınavlarda en çok çıkan soruları sizler için derledik. Bu soru ve cevapları ezberleyerek sınavda başarı puanınızı çok daha ileriye taşıyabilirsiniz.

1-)Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

A) CCTV kapalı devre kamera ve kayıt sistemleri
B) X-Ray cihazları
C) Yangın santraline bağlı duman dedektörü
D) Kapı tipi metal arama dedektörleri
E) Üst arama (el ile)

2-)Metal detektör ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle metal cisimleri tespit eder.
II. Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali verir.
III. Kişilerin üstlerindeki plastikten yapılmış ateşli silahların güvenilir bir metot ile aranmasını sağlar.
A) I-II-III
B) II-III
C) Yalnız II
D) I-II
E) Yalnız I

3-)Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir?
I- Kartlı geçiş sistemi
II- X-ray cihazı
III-Metal dedektörü
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

4-)Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemine (CCTV) ait bir unsur değildir?
A) Kamera
B) Monitör
C) Video kayıt cihazı
D) Turnike
E) Lens (mercek)

5-)X-Ray Cihazının tünel giriş çıkışlarında bulunan vinil (kurşun alaşımlı plastik perdeler) perdeler niçin  kullanılmaktadır?
A) Estetik görüntü oluşturmak amacıyla
B) Cihazın içinin görünmesini engellemek amacıyla
C) Radyoaktif ışınların yayılımını engellemek amacıyla
D) Gizlilik sağlamak amacıyla
E) Tozların tünel içerisine girmesini engellemek amacıyla

6-)Kameraların gece karanlık ortamlarda sağlıklı bir şekilde görüntü alabilmesi için aşağıdaki aparatlardan hangisi kullanılır?
A) Hareket sensörü
B) El feneri
C) İnfrared aydınlatma cihazı
D) Floresan lamba
E) Nvr kayıt cihazı

7-)Aşağıdakilerden hangisi X-Ray kullanımı için doğru bir uygulama değildir?
A) Kişilerin yanında taşıdıkları bavul
B) Daha önceden tanıdığınız kargo kuryesinin getirdiği paket
C) Kişilerin üzerinde bulunan kemer, cüzdan, el çantası
D) İçinde 6 aylık bebek bulunan çocuk arabası
E) Kişilerin taşıdığı sırt çantası

8-)Özel güvenlik görevlisi Yalçın, görev yaptığı AVM’de X-Ray cihazının etrafında görev yapmaktadır ve X-Ray cihazından yayılan radyasyondan dolayı tedirgin olmaktadır. Yalçın’ın radyasyona karşı sağlık güvenliğini alması için aşağıdaki cihazlardan hangisini kullanması gerekmektedir?
A) Dozimetre
B) El tipi metal dedektörü
C) İnfrared aydınlatma cihazı
D) El feneri
E) NVR kayıt cihazı

9-)

I.Işık sinyali
II. Ses sinyali
III.Titreşim sinyali
Yukarıdaki özelliklerden hangisi el tipi metal dedektörü ile kapı tipi metal dedektörünün ortak özelliklerindendir?
A) I-II-III
B) I-III
C) Yalnız II
D) I-II
E) Yalnız I

10-)Konveyör bandını geriye doğru çalıştırmak için kullanılan XRay cihazı kontrol paneli fonksiyon tuşu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) FWD tuşu
B) REV tuşu
C) EDGE TRACE tuşu
D) HI-PEN tuşu
E) LIGHTER tuşu

11-)Özel güvenlik görevlisi Asaf, görev yaptığı Esenler otogarında X-Ray cihazından geçen bir bagajda turuncu renkte bir cisim tespit etmiştir. Bu cisim aşağıdaki seçeneklerden hangisi olamaz?

A) Besin maddesi
B) Narkotik madde
C) Silah
D) Plastik madde
E) Kağıt

12-)Aşağıdakilerden hangisi yangın algılama sistemine ait cihazlardan biri değildir?
A) Duman dedektörü
B) Metal dedektörü
C) Gaz dedektörü
D) Isı dedektörü
E) Alev dedektörü

13-) Aşağıdakilerden hangisi X-ray cihazının kullanım amacıdır?
a) Geçiş yapan kişilerin el bagajlarının kontrolünü yapmak
b) Kişilerin üzerindeki metali tespit etmek
c) Kişilerin fotoğrafını çekmek
d) Geçiş yapan kişilerin manyetik kartını okutarak geçiş yapmasını sağlamak
e) Kimlik tespiti yapmak

14-) Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemi kullanmanın amaçlarından biri değildir?
a) Hırsızlık olaylarının gözlenmesi ve kaydedilmesi
b) Geçiş noktalarının izlenmesi
c) Geçiş yapan kişilerin izlenmesi
d) Geçiş yapan kişilerin el bagajlarının içini görüntülemek
e) Hukuken uygulanabilir alanlarda gizli gözetim uygulanması

15-) Aşağıdaki cihazların hangisi kapalı devre televizyon sisteminde kullanılan cihazlardan biri değildir?
a) Kamera
b) Monitör
c) Switcher
d) Quad
e) El detektörü

16-) Kapalı devre televizyon sisteminde sabit bir kamerayı hareketli kamera yapmak istersek yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sisteme quad cihazı eklemek
b) Sisteme multıplexer eklemek
c) Pan-till motor kullanmak
d) Video kayıt cihazı kullanmak
e) Lens ayarıyla oynamak

17-) Kapalı devre televizyon sistemi kullanan bir işletmede kameranın netlik ayarı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
a) Multıplexer kullanarak
b) Quad kullanarak
c) Görüntüleri video kayıt cihazına kaydederek
d) Pan-tilt motor kullanarak
e) Kamera lensinin focus (netlik ayarı), iris (ışık hassasiyeti) zoom ayarını yaparak

18-) Kapalı devre televizyon sistemi kullanan bir kurumda (CCTV) bir hırsızlık olayı olma ihtimali söz konusu olduğunda bölge daha yakından izlenmek istenirse aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Kamera lensinin zoom ayarını yapmak
b) Quad cihazı kullanarak
c) Monitör ayarlarıyla oynayarak
d) Daha geniş bir ekran kullanarak
e) IP kamera kullanarak

19-) X-ray cihazı ile kontrollerde röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Deri ile kaplanmış nesneler
b) Tahta kutu içerisine konmuş nesneler
c) Nemli bezlere sarılmış nesneler
d) Kurşun ve plastik maddelerle kaplanmış nesneler
e) Branda ile ambalajlanmış nesneler

20-) CCTV sisteminde QUAD cihazı ne işe yarar ?
a) Kamerayı hareket ettirmek
b) Anahtarlama yapma
c) Renkli görüntü verme
d) Ekranı bölmelere ayırma
e) S/B görüntü verme

21-) Yüksek güvenlik gerektiren bir bölgede 24 saat boyunca o bölgedeki tüm hareketlerin izlenmesi istenirse kullanılması en doğru sistem aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) Yangın algılama sistemi kullanmak
b) Metal aramada detektörleri kullanmak
c) Access kontrol sistemi kullanmak
d) CCTV sistemi ile hareket algılama sistemi kullanmak                                                                                              e) X-ray cihazı kullanmak

22-) Kurum ve işletmelerin güvenlik sistemlerinden birini kullanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Hırsızlık olaylarını izleme ve önleme
b) İnsan tasarrufu sağlama
c) Fiziki güvenlik önlemlerini desteklemek
d) Satışları artırmak
e) Kurumun güvenliğini sağlamak

23-) Aşağıdaki detektör tiplerinden hangisi yangın algılama detektörü olarak kullanılamaz?
a) İyonizasyon duman detektörü
b) Optik duman detektörü
c) Sabit sıcaklık detektörü
d) Alev detektörü
e) Metal detektörü

24-) El detektörlerinin kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Islak zemine bırakılmamalıdır
b) Metal zemine bırakılmamalıdır
c) İnsanın baş kısmına tutulmamalıdır
d) Başka amaçla kullanılmamalıdır
e) Hepsi

25-) Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Kamera sistemlerindeki görüntülerin kayıt altına alınmasını sağlar
b) Maddeleri tespit etmek için içinden geçirilen bagajı X ışınına tâbi tutar
c) Bagajların içindeki metal cisimlere karşı duyarlıdır
d) Bu tip detektörler patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin yaydıkları kokulara duyarlıdır
e) Alarm sistemlerinde hırsızlığa karşı koruma sağlayan detektörler arasındadır

26-) Aşağıdakilerden hangisi metal detektörlerinin çalışma prensibidir?
a) Ses dalgaları esasına göre
b) Manyetik alan esasına göre
c) Titreşim esasına göre
d) Elektrik gerilimi esasına göre
e) Ultrasonik alan esasına göre

27-) Film dozimetre ile ilgili hangi seçenek doğrudur?
a) X-ray cihazını kullanan kişinin almış olduğu doz miktarını gösterir
b) Kullanıcıyı x ışınına karşı korur
c) X-ray cihazlarının dışında kalan güvenlik cihazları için de kullanılmalıdır
d) Kullanıcıyı ses ile uyarır
e) Hiçbiri

28-) Detektörler aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde kullanılmaz?
a) Hava akımı olan yerlerde
b) Soğuk hava deposunda
c) Kazan daireleri, buhar çıkan yerlerde
d) Rutubetli yerlerde
e) Hepsi

29-) Aşağıdakilerden hangisi otomatik giriş kontrol sistemlerinden biri değildir?
a) Biyometrik cihazlar
b) Kartlı sistemler
c) Kapı tipi metal detektörleri
d) Turnike geçiş sistemleri
e) Bariyerler

30-) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından biri sayılmaz?
a) Kameralı cep telefonu
b) Patlayıcı buhar detektörü
c) Alarm sistemi
d) Metal detektörler
e) X-ray cihazı

31-) EDS (Explosive Detection System) sistemi ne işe yarar?
a) Duman algılayıcı sistemdir
b) Patlayıcı maddelerin taranmasında kullanılan bir çeşit patlayıcı tarama sistemidir
c) Gaz detektörü olarak kullanılır
d) Bir çeşit alarm sistemidir
e) Hiçbiri

32-) X-ray cihazlarında çalışanların sağlık emniyeti bakımından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a) Dozimetre kullanımı
b) X-ray cihazının periyodik olarak kaçağa karşı kontrol ettirilmesi
c) X-ray cihazlarından mümkün olduğu kadar uzakta çalışılması
d) X-ray cihazında bagaj giriş-çıkış açıklıklarının kapalı tutulmasına yönelik kontrolün yapılması
e) Hepsi

33-) Aşağıdakilerden hangisi kapı tipi metal detektörle kontrol sırasında dikkat edilecek hususlardandır?
a) Cihazın çalışıp çalışmadığı kontrol edilmesi
b) Kontrol edilecek diğer kişiler en 1 m geride bekletilmeli
c) İçeri giren şahıslar tek tek alınmalı
d) Cihaza sürtünmeden geçiş konusunda kişiler uyarılmalı
e) Hepsi

34-) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
a) Çevre engelleri
b) İkaz levhaları
c) Gözetleme kuleleri
d) Bariyerler ve kilit sistemleri
e) Aydınlatma sistemleri

35-) “Kilitler” günümüzde yaygın olarak kullanılan güvenlik sistemlerinden biridir. Aşağıdakilerden hangisi kilit çeşitlerindendir?
a) Mandal, sürgü
b) Mekanik şifreli kilit
c) Elektronik şifreli kilit
d) Elektromanyetik kilit
e) Hepsi

36-) Aşağıdakilerden hangisi bina kontrolleri sırasında sık başvurulan kartlı giriş kontrol sistemlerindendir?
a) Tanıtma kartları (personel, araç giriş-çıkış kartı)
b) Görsel kimlik belirleme sistemi
c) Otomatik giriş kontrol sistemi (manyetik kart okuyucular)
d) Biyometrik cihazlar (parmak izi, retina gibi)
e) Hepsi

37-) Metal el detektörü ile kontrol sırasında aşağıdaki yapılanlardan hangisi doğrudur?
a) Detektörün çalışıp çalışmadığı kontrol edilir
b) El detektörü incelenen bölgeye 2,5 – 7,5 cm. paralel tutularak kontrol yapılır
d) Kişinin baş kısmı mutlaka el ile kontrol edilir
c) Her zaman aynı yerden başlayıp belli bir sıra izlenerek yapılır
e) Hepsi

38-) Korunan yerlerde ana giriş noktasında araç giriş kontrolü yapıldığından kontrol noktasına gelen araçların hızını kesmek, yavaşlamalarını sağlamak için yapılan engellere ne ad verilir?
a) Bariyer
b) Hız kesme kasisi
c) Tel örgü
d) Kapan
e) Araç engelleri

39-) El tipi metal detektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır?
a) Erkek görevli tarafından – eteğe sürtülerek
b) Bayan görevli tarafından – etek üzerinden
c) Erkek görevli tarafından – etek üzerinden
d) Bayan görevli tarafından – 50 cm. mesafeden
e) Bayan görevli tarafından – 15 cm. mesafeden

40-) Aşağıdaki şahıslardan hangisine el ve kapı tipi metal detektörü ile arama yapılmasında sağlık yönünden bir sakınca yoktur?
a) Hamile bayanlar
b) Kalp pili takılı olan şahıslar
c) Kafatasında metal aparat takılı olanlar
d) Bacağından metal aparat takılı olanlar
e) Hiçbiri

41-) Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik cihazlarından hangisi kullanılmaz?
a) Kapı detektörü
b) EDS sistemi
c) Eğitilmiş köpekler
d) Tomografi cihazları
e) X-ray cihazları

42-) El tipi detektörlerle kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri hangisidir?
a) Bagaj ve koli kontrolünde kullanılırlar
b) Organik maddeleri tespit edebilirler
c) Yüksek oranda radyasyonla çalışırlar
d) Çok geniş bir alanda elektrostatik alan oluştururlar
e) Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı sinyal verirler

43-) X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek
B) Bagajları hızlı bir şekilde kontrol etmek
C) Bagaj ve el çantasında bulunan yasa dışı cisimleri bulmak
D) Suç unsuru cisimlerin güvenli alana sokulması girişimlerinde caydırıcılık sağlamak
E) Hepsi

44-) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
A) Hırsız alarm sistemi
B) Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
C) Kapalı devre TV sistemi
D) Dış mekan kızılötesi algılama sistemi
E) Yer altı fiber optik algılama sistemi

45-) X ışının geçemediği maddeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kurşun/Kâğıt
B) Kurşun/Kristal
C) Kristal/Demir
D) Kurşun/Bakır
E) Kristal/Gümüş