Site Rengi

Kimler Özel Güvenlik Olamaz

Anasayfa » Kimler Özel Güvenlik Olamaz

Kimler özel güvenlik görevlisi olamaz? Hangi şartlara uygun olmak gerekir? Özel güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlar nedir? Özel güvenlik görevlisi olmak için hangi kaidelere uygulamam gerekir gibi tüm soruların cevabını sizler için bir araya getirdik.

Kimler Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz?

5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu’nun 10. maddesi gereğince özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerde aşağıdaki maddelerde belirtilen nitelikler ve sıfatlar aranır. Eğer bunlardan herhangi bir tanesi size uygun değilse özel güvenlik olamazsınız. Bu da kimler özel güvenlik görevlisi olamaz sorusunun tam yanıtıdır.

  • Özel güvenlik görevlisi olabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir.
  • Özel güvenlik görevlisinin yapacağı göreve engel olan herhangi bir vücut ve akıl hastalığı gibi bir engelinizin bulunmaması gerekir.
  • Özel güvenlik temel eğitimine girmiş ve özel güvenlik sınavlarında başarılı olmuş olmanız gerekir.
  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
  • Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olacaklarda Ayrıca; • 21 yaşını doldurmuş olmak. • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  • 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen şartları taşıması ve ayrıca haklarında valilikçe yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu olması.
  • Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olacaklarda Ayrıca; • 18 yaşını doldurmuş olmak. • En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak.
  •  Haklarında valilikçe yapılacak olan arşiv araştırmasının olumlu olması.

Yukarıdaki maddelerden herhangi biri size uygun değilse veya bu maddelerden herhangi biri ile ters düşüyorsanız özel güvenlik görevlisi olamazsınız. Bu yazımız kimler özel güvenlik görevlisi olamaz sorusunun yanıtıdır.

Eğer özel güvenlik görevlisi olmak ve sınavlara girmek istiyorsanız sizlere vereceğim linklerden başvurularınızı yapabilir ve sizde bir özel güvenlik adayı olabilirsiniz. Silahlı özel güvenlik eğitimi ve silahsız özel güvenlik eğitimi olarak linklere bakabilirsiniz.