Site Rengi

Ankara Güvenlik Kursu Genel Başvuru Şartları

Anasayfa » Ankara Güvenlik Kursu Genel Başvuru Şartları

Özel Güvenlik Kursuna katılıp güvenlik görevlisi olabilmek için ilinizde ÖGG sertifikası vermeye yetkili olan özel kurumlardan silahlı güvenlik kursu veya silahsız güvenlik kursu olmak üzere özel güvenlik kursu yada güvenlik eğitimi kurslarına katılarak güvenlik görevlisi sertifikası alması gerekmektedir. Silahlı ve silahsız güvenlik kursu görevlisi sertifikasını alan Üniversite mezunu, Lise mezunu ve Ortaokul mezunu adaylar, gerekli şartları sağlamaları durumunda güvenlik görevlisi olabilirler.

 • Silahlı veya silahsız Özel Güvenlik Kursu Görevlisi sertifikasının eğitimi sonunda her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ÖGG sınavı gerçekleşmektedir.
 • Sınav harcını yatırıp, başarılı bir şekilde sınavını tamamlayan adaylar ÖGG sertifikası almaya hak kazanırlar.
 • 60 puan üzerinde alınması gereken bu sınav başarısız olunduğu takdirde sınav harç ücretini ödeyerek tekrar katılım sağlayabilirler.
 • Sınavlar yılda toplam 6 kez yapılmaktadır.
 • Amir olabilmek için üniversitelerin 2 yıllık ön lisans programından mezun olunması gerekmektedir.

Silahlı Özel Güvenlik Olabilme Koşulları

 • Silahlı Güvenlik Görevlisi olmak için başvuran adayın 21 yaşından büyük olması gerekmektedir.
 • 120 saatten oluşan silahlı güvenlik sertifikası programını başarılı şekilde bitirmek.
 • Diğer 3 günde ise teorik eğitim uygulaması yapılarak adaylara atış eğitimi gösterilmektedir.
 • Bu koşulların varlığı denetleme başkanlığınca denetlenir.

Silahlı güvenlik görevlisi olma şartları aşağıdaki gibidir:

 • T.C Vatandaşı olmak,
 • Lise mezunu olmak,,
 • Akıl sağlığının yerinde olması,
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
 • Silahlı güvenlik görevlisi olmak için en az 21 yaşında olmak ,
 • Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı 1yıldan daha fazla hapis cezası almamış olmak .

 5188 sayılı kanunun 10. maddesine göre Silahsız özel güvenlik görevlisi olacak kişilerde aranan şartlar şöyledir;

 1. T.C vatandaşı olmak.
 2. En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.
 3. Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise mezunu olmak ve 21 yaşını doldurmuş olmak.
 4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 5. Kamu haklarından yasaklı olmamak.
 6. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
 7. 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.